Ahmet Malkan - Kahramanmaraş, Turkey

Turkish
Anlaşma yapmak üzere toplantıya katıldığımız zaman kendi konumuzla ilgili hazırlıklar yaparız. Olmazsa olmazlarımız vardır bizim. Dolayısıyla karşıdaki firmayla müzakerelerimizi belli noktalarda çözerek sürdürürüz. Çözemediğimiz problemi bir tarafa bırakırız. Mutabakat sağladığımız konuların üzerinde anlaşmalarımızı yaparız. Daha sonra anlasamadığımız konuları tekrar gündeme alırız. O arada karşılıklı yumuşatmalarla bir noktaya varabiliyorsak varırız. Ancak, bu olmazsa olmazların sınırlarına gelirse, onu anlaşma metninde çıkartmaya çalışırız. Bu karşılıklı görüşmeler neticesinde bir mutabakat sağlanırsa, yani firmamızın menfaatlerine halel gelmeyecek bir yapılanma oluyorsa, müzakereyi devam ettiririz ve anlaşmamızı yapmış oluruz.

English
When we attend a meeting to do an agreement, we do preparations on our topic. We have certain musts. Therefore, we carry our negotiations on with the other firm, solving certain points. We put aside the problem that we cannot solve. We do our agreements on the issues that we have reached a consensus on. Afterwards, we go over the matters that we could not agree on. In the meanwhile, we work on getting to a point were we can mutually agree on things. However, if we come to the borders of our musts, we try to remove that part in the agreement document. If we can have a consensus at the end of these negotiations, that is, if we have a structure that would not do harm to our firm’s interests, we continue the negotiation and make a deal.

Return to General Topic: Working in Groups
Return to Turkish Topic: Working in Groups