Ahmet Malkan - Kahramanmaraş, Turkey

Turkish
Şöyle bir kanaat var bende; hem kendi toplantılarımda gördüğüm Avrupalı Amerikalı iş adamlarından, hem de oluşan kanaatim şudur ki; Avrupalılar hususiyle Amerikalılar,Türkiye ile ilgili Türk halkıyla ilgili fazla teferruata varan bilgileri yok. Dolayısı ile bir Türk iş adamıyla tanışan yabancı iş adamları, umduklarından çok daha fazla şey buluyorlar Türklerde. Bu da bizim için memnuniyet verici; tabii Avrupalılar ve Amerikalılar kendilerini biraz da içinde bulunduğumuz medeniyetin kurucusu olmak hasebiyle, biraz da yüksekte görüyor olacak ki,bizleri araştırma ve öğrenme gibi bir gayretin içerisinde değiller. Bizimle hemhal olan, temas eden herkes,bizim Türk insanının daha cana yakın,daha sevecen,daha mütevazi ve daha çalışkan olduğunu fark ediyorlar. Temaslarımızda bunu gördük,inşallah biz de kendimizi tanıtmak açısından bu manada bir gayretin içerisine gireriz. Eğer bir tavsiye etmek gerekirse, dünya sadece Avrupa ve Amerika’dan ibaret değildir. Bunun yanında bir Ortadoğu ve bir Uzakdoğu vardır.Oraları da tanımalarını, araştırmalarını arzu ederiz.

English
I have the following impression, based on my observations of European and American businessmen: Europeans and Americans do not have detailed information concerning Turkey and Turkish people. Hence, the foreign businessmen meeting with a Turkish businessman find a number of additional things in Turks. This is very pleasing for us; naturally Europeans and Americans regard themselves superior a bit, since they are also the founders of the civilization that we are in today. Because of these thoughts, they do not try to learn and do research about us. Those who are in touch with us realize that the Turkish people are more outgoing, likable, modest and hard working. We have observed this in our relations and God willing, we will also try to introduce ourselves better. If advice is needed, it would be that the world is not confined to Europe and America. Besides these, we have the Middle East and the Far East. We would really like them to search and know those places as well.

Return to General Topic: Limited Cultural Knowledge
Return to Turkish Topic: Limited Cultural Knowledge