Ahmet Malkan - Ankara, Turkey

Turkish
Küçük düşürmek mevzuu Türkiye’de,Türk toplumunda őnemli bir yer teşkil eder. Ne iş hayatında ne de sosyal hayatın başka dallarında insanlar birbirini küçük düşürmek gibi bir gayretin içinde olmazlar. Eğer olunursa da bu çok ayıp gőrülür bizim kendi őrf ve adetlerimiz içerisinde. Avrupalılar hususiyle Amerikalıların bu manadaki anlayışları biraz daha farklıdır. Işte daha rahat insanlardır. Biz onlardan biraz daha farklıyız, daha sıcak kanlı insanlarız. Misafirlerimize kendimize verdiğimiz değerin üzerinde bir değer veririz. Dolayısıyla onları küçük düşürmek yerine belki de iltifatlarla yüceltici bir davranışın içerisine de girebiliriz, biz Türk anlayışı olarak. Benim bőyle sayılı gőrüşmelerimde bir yabancı iş adamıyla veya bir heyetle gőrüşmelerimizde boyle aşağılayıcı küçük düşürücü davranışlara hiç rastlamadım. Eğer őyle birşey olsaydı her halde tepkim şıddetli olabilirdi. Yani küçük düşürülmeyi hiç arzu etmeyiz. Karşı taraftaki insanı da küçük düşürmeyi arzu etmeyiz ve őyle bir temayül içerisinde de olmayız. Bizim kültür yapımız bunu icap ettiriyor. Yani belki de bir kalıtımdır.

English
The issue of belittling a person is very significant in Turkey, in Turkish society. Neither in business nor in other areas of social life will people try to bring another person down. If it happens, based on our customs and traditions it is regarded with shame. The mentality of Europeans and especially Americans is a bit different than us on this issue. They are more relaxed people. We are a little different from them. We are a warm-blooded people. We give more value to our guests than we give to ourselves. Therefore, instead of belittling them, we praise them with compliments to exalt them, that is part of the Turkish mentality. I have never seen such attitudes of belittling others in my meetings with foreign businessmen and committees. If there were something like that, I guess my reaction would be strong. That is, we do not want to be belittled at all. We also do not want to belittle another person and we do not tend to do that. Our cultural structure requires this to be so. It might even be hereditary.

Return to General Topic: Avoid Offending Others
Return to Turkish Topic: Avoid Offending Others