Ahmet Deniz - Samsun, Turkey

Turkish
İş görüşmeleri genelde yabancılarla bizim aramızda belli formallerde geçiyor. Türk milleti genelde iş görüşmelerine bir temsilcisiyle katılır. Burdaki görüşmeler, iş görüşmeleri, pazarlık ve fiyat konularında ağırlıklı olarak giderler. Agırlık fiyattan ziyade, tabii ilk görüşmede genelde her iki taraf da kendi niyetlerini ortaya koymaya, malının ya da yapacağı ürünün kalitesini, kendi işine ne kadar yarayıp yaramadığını tartmaya ve karşı tarafın bu konudaki fikrini öğrenmeye calışılır. Asıl ilerleyen dönemlerdeki görüşmelerde işin rengi ortaya çıkar. Burda da ülkelerin ve devletlerin özellikleri biraz daha ön plana çıkar. Örnek vermek gerekirse, bir Almanla yapacağınız bir iş görüşmesinde Almanlar daha cok ön hazırlık yapmış, önceden fiyatını ve şeyini belirlemiş, bu konuda çok fazla pazarlık payı tanımaz size ve cok katıdırlar. Mümkün mertebe söyledikleri fiyatın olmasını isterler, ya da getirdikleri sartları aynen kabul ettirmeye calışırlar. Başka bir örnek vermek gerektiğinde, İtalyanlarla alakalı, bunlar biraz daha bizim milletimizin özelliklerini taşır. Pazarlığı bitirmek için her türlü şeye açıktırlar. Karşılıklı esneklikler gösterebilirler. Amerikalılar, bu konuda onlar da belli şeylerini yapmışlardır, hazırlıklarını yapmışlardır. Ama Almanlar kadar şey değil, belli noktalarda esneyebilecekleri noktalarda esnemeye calışırlar. Bizim milletimize baktığımızda önemli olan orda işi niteliğine göre alabildikleri fiyatı ve maliyeti en minimuma indirmek için ciddi sıkı bir pazarlık yaparlar.

English
The business meetings are conducted in a certain format between us and the foreigners in general. Turks participate in business meetings with one of their representatives. The business meetings here include issues of bargaining and price mostly. Of course in initial meetings, instead of price, both sides try to show their good intentions, and try to show or understand the quality of the product, why it is necessary, and they understand the other side’s opinion about things. In fact, the style of the business will change in the subsequent meetings. Here, the characteristics of the countries and states come to the foreground more. To illustrate, in a meeting with Germans, Germans would come having done more preliminary preparations, and be determined not to discuss a negotiable price; they are very strict. They try to enforce their price or terms as much as possible. To give another example, about Italians, they carry more similar characteristics to our nation. They would be open to all kinds of things to finish the bargain. They can show reciprocal flexibilities. Americans, they would also be prepared. Yet, they would not be as strict as Germans, but try to be flexible on certain points. When we look at our nation, the most important thing is, depending on the properties of the business, they bargain in order to minimize the price and the costs.

Return to General Topic: Reformulating Strategies
Return to Turkish Topic: Reformulating Strategies