Ahmet Deniz - Samsun, Turkey

Turkish
İş görüşmeleri genelde belli heyetler tarafından yapılır. Bunu Avrupalıların geneline yayabiliriz. Yani, burda bir millet ayrımı yapmadan, genelde onlar bir heyet halinde, yani örnek vermek gerekirse, bir avukat, finans danışmanı ve de yönetimi temsilen bir kişinin bulunduğu genelde üçlü toplantılarla toplantıya katılırlar. Bizim Türkiye’deki iş adamlarının genellikle danışmanları vardır. O konuyla alakalı tayin etmiş oldukları bir danışman, şirketin bir yöneticisine, hem her türlü yetkiyi ve sorumluluğu vererek, görüşmeye tek taraflı katılmasını isterler. Ve orda her türlü sirket adına pazarlıkları o kişinin yapmasını sağlarlar. Bunun temeline indiğimizde de Türkiye’deki şirketlerin çok köklü ve yapılarının eskilere dayanmadiığını ve genelde şirket sahiplerinin de iş hayatından, çıraklıktan yetişerek belli yerlere gelmelerinden dolayı, teknik bilgi ve belgeleri daha çok bu işin uzmanlığını yapmış, değişik sektörlerde tecrübe edinmiş, CEO diyebileceğimiz kişiler vasıtasıyla yürütürler. Bu da onların yabancılarla, Avrupalılarla iş görüşmelerine yansıyan bir karakteristik özellikleridir.

English
The business meetings are conducted through committees in general. We can generalize this for Europeans. That is, putting aside national differences, generally they attend meetings as a committee. That is, for example, a committee consisting of 3 people: a lawyer, a financial consultant, and a person representing the administration. In Turkey there are consultants of businessmen. They give all kinds of authority and responsibility to the consultant that they assign, or a director of the company, and they want him to attend the meeting alone. And they enable him to do all kinds of bargaining on behalf of the company over there. When we get into its roots, since the companies in Turkey are not rooted and their structures do not go back; and in general the head of the companies come from apprenticeship to where they are now; they conduct the technical information and documents through the experts or people we can call CEOs. This is one of their characteristics, which reflects in their meetings with foreigners and Europeans.

Return to General Topic: Ratification from Superiors
Return to Turkish Topic: Ratification from Superiors