Ahmet Deniz Greeting Others

Ahmet Deniz - Samsun, Turkey

Turkish
Osmanlı’nın devam ettirmiş olduğu, farklı toplumları kendi içinde barındırmasından kaynaklanan bir gelenektir. Dolayısıyla burada selamlaşmaya Türk iş adamları arasında selamlaşmaya baktığımızda, insanlar ilk başta birinci olarak tokalaşarak selamlaşırlar. Samimiyet biraz daha ilerlemişse, ya da tanışıyorlarsa, kafayla selamlaşabilirler. Müslüman bir toplum olmasından dolayı Müslümanlar kendi arasında selamlaşmayı aleyküm ifadesini kullanarak yaparlar. Farklı kültürlerden bahsetmiştik, o kültürler içinde toplum olarak hepsini bir arada barındırıp ve iyi bir geçinme, iş hayatına yansıtmak olduğundan dolayı, insanlar burada birbirleriyle alakalı çok iyi uyum sağlama neticesinde, genelde herkesin kullanmış olduğu, işte sabah karşılaştıklarında günaydın, öğleden sonrada bir karşılaşma oluyorsa selamlaşma tünaydın kelimesini kullanarak selamlaşırlar. Türk milletinin selamlaşma çok önem verdiği bir geleneğidir ve bunu da devam ettiriyorlar. Bu devam neticesi insanların farklı yapılarına, kişiliklerine, durumlarına göre ifade etmiş olduğumuz 4-5 şekilde selamlaşmayı görebiliriz, ama bunlar içinde en yaygını elle tokalaşma, başla selam, belki ilk karşılaşmalarda günaydın, tünaydın ifadelerinin kullanılması şekliyle olur.

English
This is a tradition that the Ottomans carried on and originated from the fact that they had different groups within the empire. Thus, when we look at the greetings here, greetings among businessmen, people first of all shake hands to greet each other. If they are closer, or if they know each other, they may greet each other with their heads (he means kissing each other on the cheek or touching the sides of their heads to each other’s here-translator’s note). Since it is a Muslim society, Muslims greet each other using the phrase “aleykum” (peace be upon you). We have talked about different cultures. Since there were different groups and they lived together in a harmony, and reflected this to the work life, at the end of having a great adjustment to each other; they greet each other like most people, by saying “günaydın” (good morning) and “tünaydın” (good afternoon), if it is in the afternoon. Greeting each other is a very important tradition of the Turkish nation and they continue it. As a result of this, we can observe these 4-5 different types of greetings depending on people’s different characteristics, upbringing and situations; yet, the most common ones among these are, shaking hands, greeting with heads and may be saying günaydın (good morning) and tünaydın (good afternoon).

Return to General Topic: Greeting Others
Return to Turkish Topic: Greeting Others