Ahmet Deniz - Samsun, Turkey

Turkish
Avrupalılarla,Amerikalılarla yapılan iş görüşmeleri ve işin takibiyle alakalı baktığınızda,Avrupa’da iş ahlakı ve iş mevzuatı oturduğu için işin seyrini genelde önceden planlanmış program dahilinde yürütürler,bunu görürsünüz. Türkiye’de henüz iş hayatının mevzuatı ve iş hayatı ile alakalı kurallar tam oturmadığından o andaki işin durumuna göre görüşmeler ve iş takibi kendini gösterir. Avrupalılarda belirli bir periyot ve takvim vardır,bu takvime göre ilk görüşme,ikinci görüşme ve üçüncü görüşmeler o takvim periyodunda belli olur ve yaptığınız görüşmeden sonraki görüşmenin tarihi, saatine kadar görüşme takvimini alabilirsiniz.Türk iş hayatında buna baktığınızda Türk iş hayatında ise daha çok bu görüşmeyi o işin aciliyeti ve seyri belirler.Iş acilse yerine getirilmesi zaman ve süre kısıtlı ise görüşmeler ona göre periyotları azaltılır ama belli bir takvime bağlanmaz.Bunu biraz daha işin durumu ve aciliyeti belirler.

English
When you look at the business meetings and follow-up of the job with the Europeans and Americans, since the work ethic and the work regulations are standardized in Europe, they conduct their business according to a program planned beforehand. You can observe this. Since the work ethic and regulations related to business life are not standardized in Turkey, meetings and follow-up of the job depending on the flow of that business prevail in Turkey. For Europeans, there is a certain period and a calendar; according to this calendar, the first, second and third meetings are determined. You can even get the next meeting’s date and time right after your first meeting. When you look at the Turkish business life, the second meeting is determined according to the urgency and flow of that certain business. If business is urgent and time is limited, meeting periods are shortened but still their dates are not determined. This is determined according to the flow and urgency of the job.

Return to General Topic: Follow-up after Negotiations
Return to Turkish Topic: Follow-up after Negotiations