Abdullah Marulcu - Afyon, Turkey

Turkish
Türkiye’de iş verenler… Tabii, bu küçük ölçekli işletmelerde ve resmi dairelerde, özel şirketlerde, şirketine göre değişebilir. İşveren ve çalışanların beraber yemek yedikleri olduğu gibi, ayrı ayrı yemekler de yiyebilirler. Küçük bir iş yeriyse şayet, mesailerine ara vermeden dönüşümlü olarak yemek yerler. Ama, Türkiyede bir adettir bu, öğle tatili gibi bir şey vardır resmi dairelerde, bankalarda , büyük yerlerde. Öğle yemeğine herkes… Ofis,büro kapanır. İnsanlar topluca bir saat veya bir buçuk saat öğle tatiline girerler. Bu on iki, bir buçuk arası gibi olabilir. Bu arada, tabii, sizin bankada bir işiniz varsa göremezsiniz. Tabii, her banka uygulamıyor bu aralar. Çoğu devlet bankası uyguluyor. Yavaş yavaş Avrupai sisteme geçiliyor bu konuda. Lakin, küçük işletmelerde böyle değildir. Ne zaman giderseniz gidin, sabah sekiz, hatta sabah altıda açan, akşam dokuz ona kadar çalışan küçük işletmeler bulabilirsiniz. Hatta yirmi dört saat çalışan iş yerleri var. Bu tür yerlerde yemek yeme, insanlar tabii küçük işletme olduklarından dolayı, dükkanlarının, iş yerlerinin içerisinde yerler. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.

English
The employers in Turkey, naturally, this may change in small size companies and governmental departments and private companies, depending on the company, but employers and employees may eat together, as well as they may eat separately. If it is a small size company, they eat in shifts, without any recess in the work. However, it is a custom in Turkey that there is something like a lunch break at governmental departments, banks and big places. Everyone goes to lunch. Offices and bureaus are closed. All together people have a 1 or 1.5 hour lunch break. This may be between 12 and 1:30 pm. During that time, if you have something to do at the bank, you cannot finish it. Certainly, not every bank does it nowadays. Most of the public banks do. Gradually, we have a transition to the European system on this issue. Yet, it is not so in small size companies. Whenever you go, you can find small size companies that open at 8 am, even at 6 am, and works till 9 pm in the evening. There are even work places that work 24 hours. Eating at these places, since it is a small size stores, people eat inside their stores and work places. This is all I can say on this issue.

Return to General Topic: Business and Food
Return to Turkish Topic: Business and Food